Kontakt verksamhetschef och enhetschef

Aleris Vaccination och Resemedicin

Daniel Magnusson, verksamhetschef
Elizabeth Kupila, samordnare
Carina Almström, kundansvar / verksamhetsutveckling

Närakut Hötorget

Andreas Hurme Lundin, verksamhetschef
Regina Karlsson,
enhetschef

Närakut Sollentuna

Carlos Hagel, verksamhetschef
Gunilla Sterlin, enhetschef

RiksAkuten, callcenter

Martina Meyer, verksamhetschef
Gry Isaksson, enhetschef
Christina Larsson, enhetschef