Kontakt verksamhetschef och enhetschef

Närakut Hötorget

Andreas Hurme Lundin, verksamhetschef
Regina Karlsson,
enhetschef

Närakut Sollentuna

Carlos Hagel, verksamhetschef
Gunilla Sterlin, enhetschef

RiksAkuten, callcenter

Martina Meyer, verksamhetschef
Gry Isaksson, enhetschef
Christina Larsson, enhetschef

Vaccination och Resemedicin

Sandra Schönbeck, T f verksamhetschef
Elizabeth Kupila, samordnare
Carina Almström, kundansvar / Verksamhetsutveckling