Taggar för sidan GDPR Datorförordning

GDPR

From 2018-05-28 gäller Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data  Protection Regulation) inom hela EU. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR omfattar alla typer av verksamheter och instanser som samlar in och lagrar personuppgifter. Patientdatalagen från 2008 gäller fortfarande och kompletterar GDPR

CityAkuten anpassar verksamheten efter GDPR och sparar endast de patientuppgifter som behövs för att kunna ge god vård.

Läs vad GDPR innebär i korthet