Kvalitet och Miljö

CityAkuten är ISO-certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015

CityAkuten arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitet-, patientsäkerhet-, och miljöfrågor och har ett gemensamt ledningssystem som täcker alla dessa områden.

Kvalitets- och miljöarbetet är baserat på Kvalitet enligt standard ISO 9001:2015 och Miljö enligt standard ISO 140001:2015 och är certifierad enligt båda standarder.
Vårt ledningssystem uppfyller kraven i SOSFS 2011:9 och Patientsäkerhetslagen SFS2010:659

Kvalitetspolicy, CityAkuten arbetar vi utifrån vår värdegrund vars tre grundpelare som är

  • Professionalism: Vi tror på frihet och eget ansvar. CityAkuten är byggt på individens engagemang och styrkan i helheten.
  • Omtanke: Vi har tid för patienten. Vår omtanke visas i engagemang, bemötande och kvalitet. Som kollegor gör vi varandra bättre.
  • Nytanke: I många år har vi utvecklat vården i Sverige. Att göra något bra ännu bättre skapar mervärde för patienter, medarbetare och samhället i stort.


Vårt övergripande mål är att tillhandahålla säker, högkvalitativ och attraktiva tjänster inom Hälso- och sjukvård.

Miljöpolicy, På CityAkuten arbetar vi för en hållbar utveckling utifrån sambandet Människa, Miljö och Hälsa, Miljöarbetet skall gynna den goda livsmiljön i vår närmiljö så att ohälsa förebyggs. Vi arbetar för en ständig förbättring och för att miljölagstiftning och andra myndighetskrav efterlevs. 

             ISO 14001.png     ISO 9001.png