Kvalitet och Miljö

CityAkuten är ISO-certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015

CityAkuten arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitet-, patientsäkerhet-, och miljöfrågor och har ett gemensamt ledningssystem som täcker alla dessa områden.

Kvalitets- och miljöarbetet är baserat på Kvalitet enligt standard ISO 9001:2015 och Miljö enligt standard ISO 140001:2015 och är certifierad enligt båda standarder.
Vårt ledningssystem uppfyller kraven i SOSFS 2011:9 och Patientsäkerhetslagen SFS2010:659

Kvalitetspolicy, CityAkuten arbetar efter Aleris värdegrund

Omtänksamma
Vi ser det lilla i det stora och vi är stora nog att vara små.
Hos oss handlar varje möte om att mötas på riktigt.
Att se en människa handlar om att lyssna.

Professionella
Aleris är kunskap, medkänsla och ansvar i en och samma person.
Hos oss är utveckling av medarbetarna lika med vår framtid.
Hos oss är kvalitet och trygghet alltid golvet vi står på.

Engagerade
Vi ser till det friska, väcker motivation och framtidstro.
Vi gör patienten till en viktig del av teamet.
Vård och omsorg är något vi gör tillsammans.

Nytänkande
Vi är entreprenörer och vet att något bra alltid kan bli bättre.
Vi är prestigelösa och lär och lånar med glädje av andra.
Vi förbättrar små detaljer och lyfter hela vårdkedjor.

Vår vision
Förstahandsvalet inom vård.

Vår affärsidé
Vi ger möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidrar till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar.

Vårt övergripande mål är att tillhandahålla säker, högkvalitativ och attraktiva tjänster inom Hälso- och sjukvård.

Miljöpolicy, På CityAkuten arbetar vi för en hållbar utveckling utifrån sambandet Människa, Miljö och Hälsa, Miljöarbetet skall gynna den goda livsmiljön i vår närmiljö så att ohälsa förebyggs. Vi arbetar för en ständig förbättring och för att miljölagstiftning och andra myndighetskrav efterlevs. 

             ISO 14001.png     ISO 9001.png