en bild

Bältros - Herpes zoster kan drabba de som tidigare haft vattkoppor

Det är samma virus som legat lantent i kroppen som sedan kan blossa upp senare i livet, oftast hos äldre. Bältros ger ibland ett långvarigt smärttillstånd i det hudområde som drabbats. Det finns vaccin, Zostavax, som avsevärt minskar risken för herpes zoster.

Vaccinet minskar risken för att drabbas av bältros och nervsmärtor efter bältros.
Vaccinationen är avsedd för personer som är 50 år eller äldre, den åldersgrupp som löper störst risk att få bältros.

Bältrosvaccin är inte något nytt utan har använts i flera år, främst i USA där det funnits tillgängligt sedan 2006.

För att få ett fullgott skydd behöver du endast ta en dos vaccin.

Boka en tid här