en bild

Ditt gula vaccinationskort

Ditt gula vaccinationskort

Ditt Gula Vaccinationskort

När du besöker oss tänk på att alltid ha med ditt gula vaccinationskort och/eller andra vaccinationshandlingar där dina vaccinationer finns samlade. 

Om du har förlorat ditt kort kan vi uppdatera de vacciner du har fått på vår mottagning för en kostnad av 200kr. 

Vi rekommenderar alltid att barn följer ordinarie barnvaccinationsprogram via BVC