en bild

Vaccination TBE – fästingburen hjärninflammation

Vi erbjuder vaccination mot TBE. TBE (Tick Borne Encephalitis) orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Idag finns ingen bot mot sjukdomen, men det finns vaccin som skyddar.

  • Text Folkhälsomyndigheten
  • Foto Praktikertjänst

Vad är TBE? 

TBE orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan (encefalit) och nervsystemet rekommenderas att du vaccinerar dig om du ofta vistas i riskområden.

Symtom på sjukdom är feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. 40 % av de som blir sjuka får bestående men som till exempel minnesstörningar, balansstörningar, huvudvärk, hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller förlamning.

Vaccinera dig mot TBE

Idag finns ingen bot mot TBE, men det finns TBE-vaccin som skyddar. Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen.

Vid normal TBE-vaccinering får du två doser med 1-3 månaders mellanrum, som lämpligen tas på vintern-våren innan sommarsäsongen, för att ge ett visst skydd. Den tredje dosen tas 5-12 månader efter dos 2.

Barn rekommenderas ta vaccin från 1 års ålder. För personer över 50 år tas inledningsvis fyra doser för fullgott skydd. För att behålla ditt skydd mot TBE måste du ta en påfyllnadsdos vart tredje till femte år.
För mer information vänligen se Folkhälsomyndigheten